Společnost

O užitečných a (ne)užitečných idiotech

Stará lidová moudrost praví, že dle míry svého chápání pracuje člověk na sebe a dle míry svého nechápání pracuje na toho, kdo chápe víc. Je užitečným nebo neužitečným idiotem. Ale v obou případech,.. zůstává idiotem….


Ne! NE! NE! NE! Ne!

Je to všude. Všichni říkají, co nechtějí. NEDĚLEJ! Nerozbij! Nespadni! Neotravuj! Nebreč! Neser! Proč lidé neustále pokračují v říkání, toho, co nechtějí? Namísto vyřčení toho, co očekávají, řeknou, co dělat nemáte, co sami nechtějí, a co…


Nevíme, co máme dělat, tvrdí mladí

Dlouhodobá studie výzkumné agentury JPP přinesla znepokojivé výsledky. Mladí lidé ve věku 17 až 39 let (horní hranice označuje tzv. „konec mládí“) nevědí, jak naložit se svým životem a co by měli udělat pro společnost. Více…