O užitečných a (ne)užitečných idiotech

Stará lidová moudrost praví, že dle míry svého chápání pracuje člověk na sebe a dle míry svého nechápání pracuje na toho, kdo chápe víc. Je užitečným nebo neužitečným idiotem. Ale v obou případech,.. zůstává idiotem.

Užitečný idiot je ten, který ze svého vlastního přesvědčení kope za zájmy někoho druhého, který ho jenom využil. Knižní ideologií a nerealizovatelnou teorií, vznešenými a vzletnými hesly, pamlskem.

Zlo může fungovat jenom tehdy, schová-li se za dobro

Musí operovat v převleku. Je naprosto žádoucí, aby ovečka považovala své vlastní oholení jako To nejlepší a požadovala ho sama.

„Lidé budou dlouhodobě dělat to, co chcete, pouze pokud je přesvědčíte, aby si to přáli sami.“

Andrew Carnegie

Mnohem lepší a výhodnější než se každé ráno oblékat do beránčího roucha je pro vlka několik beránků uvnitř stáda, které stádo zpacifikují za něj. A ideální stav je ten, kdy beránkům nemusím dopřávat zvláštních pamlsků a odměn, ale beránci diverzifikují stádo z vlastního přesvědčení a zcela zadarmo. Zvíře to neumí, lidský „beránek“ ano.

Užitečný idiot – užitečný proto, že působí užitek, idiot proto, že ho působí cizím. Idiot proto, že se domnívá, že je užitečným.

Dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a v dané situaci přebírají názory autorit, historická paměť davu je omezena přítomností plus mínus dva týdny.

Člověk je v plné síle, soutěživý, výkonný a poznává radosti života. Teprve po nějakém čase při dostatečné vnímavosti a pozornosti někteří lidé začínají chápat, že něco je jinak a špatně. Začnou si uvědomovat, že jejich domnělá svoboda je ve skutečnosti pečlivě ohraničený a několikanásobně podmíněný úděl servisní sociální vrstvy – že slouží těm, jež si to nezaslouží. Ač obklopováni blahobytem a majetkem shledávají deficit člověčenství a je pouze na nich, jak rychle si toto matriční vězení uvědomí a přestanou je respektovat.

Ovčácký pes není pastýř

„To, že jsem ve stádu pastýřů sice znamená, že nejsem ovce, ale rozhodně to neznamená, že nejsem pasen.“

Woodrow Wilson

Proto, abychom poznali, ne zda (to je často jisté), ale na jak velkém řetězu někoho druhého jsme my sami – jak velkými idioty jsme – je důležité mít na paměti mnohovrstevnatost světa. Pokud jsem poznal, že jsem pouhá ovce, neznamená to, že jí už nejsem. Všichni ti takzvaně se „probouzející“ mají snahu ostatní najednou zachraňovat a rozhlašovat to, že „všechno je jinak“.

Pouta mohou být lesklá, vyložená kůží, ale jsou to pouta.

Všechno je sice jinak. Ale to, že jsem byl ovcí, neznamená, že vím, kdo je ovčácký pes. To, že vím, kdo je ovčácký pes, neznamená, že vím, kdo je pastýř. To, že mám potuchu o postupech pastýře, neznamená, že vím, kdo pastýřem je. To, že vím, kdo je pastýř, neznamená, že vím, kdo je král a jaké jsou jeho skutečné záměry. To, že se domnívám, že nad králem jsou nějaké další struktury, neznamená, že jsem přestal být ovcí a vím, kdo je kozel. Třebaže mám vlnu méně ostříhanou než mé „spící“ kolegyně.

Není většího idiota než toho, který jím označuje druhé. (Na druhou stranu, kdo by jím chtěl být..)

Není většího idiota než toho, který jím označuje druhé. (Na druhou stranu, kdo by jím chtěl být..)

„Ztraceného zachrání jen to, když pochopí, o čem „je svět“, že je řízený, jak je řízený, jak fungují principy řízení…: přestane být řízeným, nebude už ochotný sedat na lep „řidičům“. Příkladů v životě každého z nás se najde spousta. Stačí si představit, že máte v práci kolegu, se kterým tvoříte skvělý tým. Vaše vztahy jsou dobré, vaše práce velmi dobrá a kvalitní, protože spolupracujete. Někdo třetí se dozví, že vedení je s vámi velmi spokojené a uvažuje o řídící pozici pro vás – což se nekryje s jeho plány, protože řídit chce on. Takže začne polehoučku nahlodávat vaše dobré vztahy, které „okoření“ pomluvami, zatajováním důležitých informací a svalováním viny buď na jednoho nebo druhého. Pokud oba nepochopíte, o co tomu třetímu jde, utopíte se oba – a on si splní svůj plán. Pokud pochopí jen jeden z vás, druhý se zabední na „trucpozici“ a naopak začne důvěřovat tomu třetímu, dopadne to stejně. Zachrání vás jedině to, že „hru“ pochopíte oba, nepřestanete spolupracovat na svém plánu a eliminujete působení třetího (nejlépe tak, že on sám nepozná, že jste ho prokoukli, přesně podle Bonaparteho „Nevyrušuj tvého nepřítele, když dělá chybu.“).

Ing. Pavel Barták MBA, řídící pracovník

Horší ovci – opilý pastýř

„Ak ťa pase iný bača, ešte to neznamená, že si slobodný.

slovenské príslovie

Lidští pastýři, tedy pastýři lidského stáda, by si měli uvědomit, že ultimátním cílem jejich pastýřství je vychovat lidské „stádo“ k „samopasení“ – samostatnosti a odložení vnějších pastýřů. Pokud udržují dovolávající se stádo v záměrné nevědomosti, v jejich rozletu jim brzdí a uměle je degradují, nemohou se divit, že davo-elitarismus bude vystřídán zcela jinou koncepcí.

Všichni jsme užiteční idioti. Otázkou zůstává, jak moc neužitečnými a do jaké míry jsme si toho vědomi. Ti, co si to nepřipustí a nebo to nevědí, mají totiž velmi „sladký“ život.

Stav, o který bychom však měli usilovat je ten, kdy si člověk plně uvědomuje, že jeho chování může být využito kýmkoliv (kdo chápe víc). Že jakákoliv struktura může využít jeho nedostatečného chápání – naivity nebo pocitu vlastní výlučnosti – k pěstování a prosazování svých vlastních zájmů. K tomu je potřebné, aby si subjekt (jednotlivec nebo skupina lidí) onoho více či méně skrytého působení nebyl vůbec nebo jen velmi málo vědom.

Třebaže se člověk chová stádovitě a jako ovce, neznamená to, že ovcí je, třeba je pouze užitečným idiotem (v rukou toho, kdo chápe víc).

-koz-

Facebook Comments

Přidej komentář jako první k "O užitečných a (ne)užitečných idiotech"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*