O Tvorbě a Desensitivizaci

Text bez obrázku už není zajímavý, ale vlastně jakákoliv forma neobsahující hyper virtuální atributy a formu je spatřována jako nedostatečně atraktivní a tedy „zastaralá“.

Přestimulování  má za následek nezájem o „obyčejné“. Jenže některé básně se rappovat nedají, některý typ informací se zkrátka bez zkreslení zjednodušit do tweetu, barevné prezentace nedá.

Rozpoznat autentické od parodie a fejku je tak maximem, čeho jsou teenageri schopni, a to ještě zdaleka ne všichni. Ve výsledku jako potenciální fejk berou jakoukoliv událost a přehnaně sebezdrženlivý postoj: „Netrolluje mě náhodou zase někdo?“ se stane životním přístupem.

Některé věci nám nejsou jasné ne proto, že je náš rozum slabý, ale proto, že daná věc nespadá do okruhu našich pojmů.

Tlusté knihy moudra nemůžete přeskočit nebo „zjednodušit“ do klipovosti. Můžete se pokusit o šablonovitou popularizaci a bulvarizaci, nicméně nerozbředne-li v něm celá pointa, definitivně se v něm ztratí podrobnost, celistvost a provázanost.

IT is not JUST fun. Není to jen pro zábavu, relax, odpočinek a ‚zboření‘. Vždycky to něco znamená a vždycky to má vliv. A o to větší, pokud tomu přisuzujeme POUHOU zábavu a žádný vliv.

„Konzument si to žádá“

Zmixované archetypy a mýtické symboly reprezentující odedávna figury v pohádkách jsou bez jakékoliv výpovědi a symbolického vysvětlení znásilněny v nicneříkající „cartoonovost“ ála Shrek jedna dva tři čtyři pět a další mega trháky. Cheme se bavit – tvůrci jdoucí po povrchu zaručujícím box income par excellence doručí zábavu pro masy bez jakékoliv původní výpovědi a charaktery postav jsou najednou hodní draci, přátelští vlci a zbabělé ikony typu „Mladý poseroutka“.

Desensitivizace - empty

Barevné Nic / Obyčejné Něco / Záludné Cosi

Namísto doručení co nejpůvodnější formy klasické (ještě časem nezkreslené) nerozplizlé verze pohádky jsou dnešní „tvůrci“ podivným hnutím mysli „ceněni“ za „originální“ znásilnění a zrelativizování dobra a zla. Vždyť koho by ještě dneska zajímalo dobro vítězící nad zlem“, no ne?

Zmapováním aktuálně populárních peníze generujících převládajících „kulturních“ trendů vytvoří replikát. Kopii z kopie a kopii z kopie. Masa zatleskala a zkonzumovala již mnohokrát zkonzumované ještě jednou.

A nový takzvaný trendsetter a nový tvůrce si uvědomí nebo neuvědomí, že jeho činnost zas tak „nová“ není. Ale je in, je cool, je trendy, je hippy a peníze do kasičky následováním a cyklením trendů vždycky jistě přinese.

„Vydělat si svým vlastním dílem by mělo být odměnou a ne vytyčeným cílem“. Defuckto – Umění je panna

Může být vůbec rezignovaný, sázku na jistotu upřednostňující tvůrce ještě nazýván umělcem v pravém slova smyslu? Není součást umění – o to víc v dnešní kvasné době – riziko nepřijetí jednou z nezbytných stránek umění a kultury?

Není. Dnešní „umělec“ je byznymsen. A nevadí mu to. Pro okolí to má „hypotékově“ zdůvodněno, je „realista“. Kde jinde než v umění by však měly být krásné – chce se říct – povznášející, harmonizující, ve „věčnosti“ promlouvající, s niterným základem rezonující, strnulým cloumající, zkostnatělým burcující prvky?

Největší tma je před úsvitem (Aby se mohly věci zlepšit, musí se často nejprve výrazně zhoršit)

Tato současná situace oceňování cizorodého zmatečného, je však dočasná, dobíhá. Bude korigována směrem ad absurdum.

Video, hyper realita, hyper stimulace - > znecitlivění vůči jemný stimulům a křehkým formám, způsobům podávání informace

Video, hyper realita, hyper stimulace – > znecitlivění vůči jemným stimulům a křehkým formám, způsobům podávání informace

Do extrému vyhnaná libovolná tendence totiž způsobí ve výsledku extrémní zájem o její opak. (Tlačení na pilu).

  • Mnoho klidu > Mnoho vzruchu
  • Mnoho hnusu > Mnoho ladu

Než dojde nicméně k vyrovnání, samotné vybalancování bude vyžadovat výrazné, objemné, v podstatě extrémní doručení Původního, Autentického, Užitečného a přirozeného.

Vsadit na opravdovost, přímočarost a lad se setká s o to větším užitkem, čím dřív bude v současném chaosu, kudrlinkách a hnoji průkopnické a zprvu snad i nepochopené.

Do té doby se můžeme těšit i na imitačně provokační tvorbu pseudo tradiční, pseudo původní a prázdnou dobíhající zpotvořenost.

Ještě chvíli to potrvá než se masa přežere, sofistikovanou manipulaci prohlédne, zdroje informací vymění, zvrácenost a prázdnost identifikuje a koncepčně se vzdělá.

Vydělávat nebo spíše „make money“ lze na doručení tuny hnoje a blouznivém setrvačném degradování už tak slabě chápavého davu nebo jej konečně začít koncepčně vzdělávat (lžička medu) a informačně osamostatnit.

Být sám informačně a koncepčně zdatným je však kategorickou podmínkou. Dostatečně chápat sám je nezbytným předpokladem a profylaxí před zneužitím vlastního (nedostatečného) chápání druhými. (polotajná Společenství by mohla vyprávět..)

obendu se

Kdo chce jiným svítit, musí sám zářit. Být mezi slepými jednookým králem je totiž velice lákavé, svůdné a všudypřítomně rozšířené, „jednoduché“, nicméně výhledově neudržitelné. Tempting is nothing but tempting.

Vidět, vědět a znát

Degradujeme-li (pod pláštíkem a zdůvodněním libovolnou ideou) jakýkoliv subjekt, zákonným výsledkem resonance je degradace nás samotných – degradujícího.

Kdo s čím zachází, tím také schází

Čeho je moc, toho je příliš.

Lživé, nepravdivé, neopravdové trvá – až se strhá

-koz-

Facebook Comments

Přidej komentář jako první k "O Tvorbě a Desensitivizaci"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*